Nieuws

Door Goedele Uyttersprot op 6 september 2016, over deze onderwerpen: Ondernemen

Sinds 2009 biedt de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, kortweg WCO, aan bedrijven in moeilijkheden verschillende mogelijkheden om een oplossing te zoeken voor hun problemen. In 2013 werden enkele wijzigingen in die wet aangebracht. “Sindsdien is het aantal ondernemingen dat een …

Door Goedele Uyttersprot op 5 september 2016, over deze onderwerpen: Justitie

Wanneer een onderhoudsplichtige nalaat om de onderhoudsbijdragen te betalen, kan deze hiervoor veroordeeld worden wegens familieverlating. De onderhoudsplichtige kan gedagvaard worden ofwel door het Openbaar Ministerie op basis van een klacht die werd ingediend, ofwel door de onderhoudsgerechtigde …

Door Goedele Uyttersprot op 29 augustus 2016, over deze onderwerpen: Handels- en Economisch Recht

Sinds 2009 biedt de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, kortweg WCO, aan bedrijven in moeilijkheden verschillende mogelijkheden om een oplossing te zoeken voor hun problemen. In 2013 werden enkele wijzigingen in die wet aangebracht. Sindsdien is het aantal ondernemingen dat een …