Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Goedele Uyttersprot op 1 september 2017, over deze onderwerpen: Justitie - Algemeen, Onderhoudsbijdragen

Gescheiden ouders die onderhoudsgeld krijgen van hun ex-partner, met de start van het gerechtelijk jaar, 1 september, beter geïnformeerd wanneer die ex-partner het onderhoudsgeld niet betaalt. Op een voorstel van N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot wordt voortaan in elk vonnis opgenomen dat een …

Door Goedele Uyttersprot op 29 augustus 2017, over deze onderwerpen: Ondernemen, Justitie, Verandering

Sinds juli vorig jaar is er een nieuwe invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden. “Ondernemers kunnen nu buiten de rechtbank om, via de gerechtsdeurwaarder, schulden waarover geen discussie bestaat, makkelijker terugvorderen”, aldus Kamerlid Goedele Uyttersprot. “Daarenboven is deze …

Door Goedele Uyttersprot op 20 juli 2017, over deze onderwerpen: Justitie - Algemeen, Onderhoudsbijdragen

Het wetsvoorstel dat ik indiende i.v.m. loondelegatie, werd gisteren in de plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd. De bedoeling is om onderhoudsgerechtigden beter te informeren over de mogelijkheden die zij hebben, waneer de onderhoudsplichtige de onderhoudsbijdragen voor de kinderen binnen …

Door Goedele Uyttersprot, Wim Van der Donckt, Werner Janssen op 18 juli 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Justitie, Verandering

Met de nieuwe federale Insolventiewet kunnen voortaan ook vrije beroepen en vzw’s het faillissement aanvragen. Tot nu toe konden alleen vennootschappen en handelaars van die procedures gebruikmaken. Bovendien zullen ondernemers makkelijker met een schone lei kunnen herbeginnen door …

Door Goedele Uyttersprot op 17 juli 2017, over deze onderwerpen: Handels- en Economisch Recht - Algemeen, Justitie - Algemeen

[youtube:3O3ARPimg8Y] De N-VA-fractie staat zeer positief tegenover het omvangrijk wetsontwerp dat hier vandaag ter stemming voorligt. Ons insolventierecht mocht inderdaad wat meer gestroomlijnd worden: de verschillende insolventieprocedures beter op elkaar afgestemd, discussies in de rechtspraak …

Door Goedele Uyttersprot op 14 juli 2017, over deze onderwerpen: Justitie - Algemeen, Schijnrelaties en -erkenning

Sinds enkele jaren doet zich naast schijnhuwelijken en –samenwoonsten, een ander fenomeen voor: de schijnerkenning van kinderen. Voorbeeld: een moeder die illegaal in ons land verblijft, zoekt een man met de Belgische nationaliteit om tegen betaling haar kind of kinderen te willen erkennen als vader …