Justitie - Algemeen

Justitie is een zeer ruime bevoegdheid. Voor N-VA zetelen we in deze commissie met 4 (vrouwelijke) parlementsleden, waarbij elk bepaalde delen voor zich neemt.

De grote thema's waar ik vooral aan werk, zijn: internering, juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo), ouderverstoting en niet-naleven van het omgangsrecht, Dienst Alimentatievorderingen (DAVO), de gevolgen van echtscheidingen,... 

Daarnaast zijn er ook lokale problemen of zaken waar ik me in verdiep, zoals de fusie van de vredegerechten, de problemen op de L60 (Dendermonde - Brussel), de treinramp in Wetteren, de gevangenis in Dendermonde,...

Nieuws over dit onderwerp

Vanaf 1 september worden onderhoudsgerechtigden beter geïnformeerd over hun rechten

Gescheiden ouders die onderhoudsgeld krijgen van hun ex-partner, met de start van het gerechtelijk jaar, 1 september, beter geïnformeerd wanneer die ex-partner het onderhoudsgeld niet betaalt. Op een …

Plenaire vergadering keurt wetsvoorstel i.v.m. loondelegatie goed

Het wetsvoorstel dat ik indiende i.v.m. loondelegatie, werd gisteren in de plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd. De bedoeling is om onderhoudsgerechtigden beter te informeren over de …

Tussenkomst in plenaire n.a.v. het wetsontwerp van insolventie

[youtube:3O3ARPimg8Y] De N-VA-fractie staat zeer positief tegenover het omvangrijk wetsontwerp dat hier vandaag ter stemming voorligt. Ons insolventierecht mocht inderdaad wat meer gestroomlijnd …