Justitie - Algemeen

Justitie is een zeer ruime bevoegdheid. Voor N-VA zetelen we in deze commissie met 4 (vrouwelijke) parlementsleden, waarbij elk bepaalde delen voor zich neemt.

De grote thema's waar ik vooral aan werk, zijn: internering, juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo), ouderverstoting en niet-naleven van het omgangsrecht, Dienst Alimentatievorderingen (DAVO), de gevolgen van echtscheidingen,... 

Daarnaast zijn er ook lokale problemen of zaken waar ik me in verdiep, zoals de fusie van de vredegerechten, de problemen op de L60 (Dendermonde - Brussel), de treinramp in Wetteren, de gevangenis in Dendermonde,...

Nieuws over dit onderwerp

Wettelijke samenwoning

Vanaf 1 januari 2000 kunnen koppels wettelijk gaan samenwonen en dat lijkt een succes. In 2013 werden er zelfs meer wettelijke samenwoningen dan huwelijken geregistreerd. Desondanks de populariteit …

Aanpak van ouderverstoting

De werkgroep familierechtbanken buigt zich onder meer over de problematiek van ouderverstoting. Zij zoeken een concrete aanpak, zoals noodzakelijk te nemen maatregelen, zowel op burgerrechterlijk, …

Evaluatie omzendbrief partnergeweld (+ ouderverstoting)

De omzendbrief i.v.m. het strafrechtelijk beleid in geval van partnergeweld werd eind 2015 grondig geactualiseerd. Er werden een aantal bijzondere gevallen opgenomen, waaronder familieverlating (voor …