Onderhoudsbijdragen

Een onderhoudsuitkering of alimentatie is een uitkering voor levensonderhoud aan de kinderen na een echtscheiding.

Elke ouder is verplicht bij te dragen tot de onderhouds-, gezondheids-, toezichts-, opvoedings- opleidings- en ontplooiingskosten van zijn kinderen. 

Nieuws over dit onderwerp

Vanaf 1 september worden onderhoudsgerechtigden beter geïnformeerd over hun rechten

Gescheiden ouders die onderhoudsgeld krijgen van hun ex-partner, met de start van het gerechtelijk jaar, 1 september, beter geïnformeerd wanneer die ex-partner het onderhoudsgeld niet betaalt. Op een …

Plenaire vergadering keurt wetsvoorstel i.v.m. loondelegatie goed

Het wetsvoorstel dat ik indiende i.v.m. loondelegatie, werd gisteren in de plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd. De bedoeling is om onderhoudsgerechtigden beter te informeren over de …

Wetsvoorstel i.v.m. loondelegatie unaniem goedgekeurd in Commissie Justitie

De wet van 19 maart 2010 tot bevordering van de berekening van een objectieve onderhoudsbijdrage bepaalt dat ‘wanneer de schuldenaar één van de opgelegde verplichtingen van de aangegane verbintenis …