Jong N-VA Dender nodigt Darya Safai uit

17 mei 2018 - 20:00

In 2000 ontvluchtte de inmiddels 42-jarige Darya Safai haar vaderland Iran en immigreerde naar ons land. Sindsdien is ze hier, samen met haar echtgenoot, werkzaam als tandarts en strijdt ze wereldwijd voor vrouwenrechten en tegen de onderdrukking van de vrouw, volgens haar een rechtstreeks gevolg van de sharia.

Zo is ze er onder meer van overtuigd dat het dragen van een hoofddoek niet voorkomt uit een persoonlijke vrijwillige keuze, maar het gevolg is van de immense sociale druk waar weinigen tegen opgewassen zijn.

“De Vlaamse identiteit met haar waarden en normen biedt hét antwoord op de uitdagingen die zich stellen op weg naar een harmonieuze integratie van andere culturen in onze samenleving.” Met die uitspraak bevestigde Safai haar politiek engagement en onderbouwde ze haar keuze voor N-VA. Problemen benoemen en aanpakken, dat is haar doel...

Benieuwd naar het levensverhaal en de inzichten van deze prachtige dame?

Zak dan op donderdag 17 mei om 20u zeker af naar Taverne Den Ommeganck, Grote Markt 18, 9200 Dendermonde.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen!

Een organisatie van Jong N-VA Dender i.s.m. Jong N-VA Nationaal

Adres: 

Den Ommeganck

Grote Markt 18

9200 Dendermonde