18.000 kinderen ontvangen onderhoudsbijdrage van overheidsdienst DAVO

Door Goedele Uyttersprot op 27 februari 2018, over deze onderwerpen: DAVO (Dienst voor Alimentatievorderingen), Justitie - Algemeen, Onderhoudsbijdragen

Jaar na jaar doen steeds meer alleenstaande ouders een beroep op de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), omdat de partner de onderhoudsbijdrage voor de gezamenlijke kinderen niet betaalt. “Te veel onderhoudsplichtigen komen hun wettelijke verplichting om bij te springen in het onderhoud van hun kinderen niet na.”, zegt N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot.

15 jaar DAVO

15 jaar geleden, op 21 februari 2003, werd de DAVO – onder FOD Financiën - in het leven geroepen met als doel de strijd aan te gaan tegen armoede, wegens het niet naleven van vonnissen die alimentatie vastlegt.

Wanneer het onderhoudsgeld – vastgelegd in een notariële akte of vonnis – binnen de 12 maanden tweemaal niet (volledig) werd betaald, helpt de DAVO om:

voorschotten uit te betalen aan onderhoudsgerechtigden (maximum € 175/kind)
vordert het niet-betaalde onderhoudsgeld in bij niet-betalers

 

17.924 kinderen

Gescheiden ouders met kinderen hebben het doorgaans financieel niet gemakkelijk. Als de ex-partner dan ook nog eens verzuimt om het onderhoudsgeld op tijd te betalen, komen deze mensen gemakkelijk in de problemen.

Uit cijfers op een parlementaire vraag aan Minister Van Overtveldt, blijkt dat er bij DAVO in 2016 voor 17.924 kinderen een aanvraag voor voorschot op de onderhoudsbijdrage werd ingediend. De DAVO kende in datzelfde jaar een totaal bedrag van € 27 852 203,98 aan voorschotten toe, met een maandelijks gemiddeld bedrag van € 129,54. Hiervan werd 39,14% alimentatie teruggevorderd bij de onderhoudsgerechtigde niet-betalers, wat overeenkomt met een onderhoudsbijdrage voor 7.015 kinderen.

Ter info: 5 jaar geleden, in 2011, ging het om 13.315 kinderen. Een stijging met 37% (of 4.959 kinderen).

 

2 sporen

De vraag stelt zich wáárom er zoveel onderhoudsgelden onbetaald blijven.

Is dat te wijten aan het niet correct berekenen van de onderhoudsbijdrage? Is dat omdat men de mogelijkheid heeft zich onvermogend te verklaren? Is het omdat er geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de onderhoudsbijdrage en de buitengewone kosten? Is het omdat de omgangsregeling niet wordt nageleefd?

Een tweede vraag is of de gerechtelijke gevolgen voor niet-betaling efficiënt zijn.

Op de parketten komen gemiddeld 7 klachten per dag binnen over niet-betaling van onderhoudsgeld. Deze leiden veelal tot seponering.

Het straffenarsenaal dat de rechters ter beschikking hebben moet benut worden. Zo heeft men de mogelijkheid het rijbewijs van de onderhoudsplichtige in te trekken, maar die sanctie wordt niet benut.

“Nog te veel alleenstaanden met kinderen blijven in de kou staan. Het probleem moet bij de wortel aangepakt worden en de DAVO moet het laatste vangnet zijn,” vindt Goedele Uyttersprot.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is