4.286 kinderen van gescheiden ouders geregistreerd in twee gemeentes (tweede verblijfsregister)

Door Goedele Uyttersprot op 5 april 2018, over deze onderwerpen: Co-ouderschap, Justitie - Algemeen

Begin dit jaar waren reeds 4.286 kinderen ingeschreven in een tweede verblijfsregister van de gemeente waar de co-ouder woont, waarbij het kind niet zijn/haar woonplaats heeft. Ten opzichte van juni 2016 is dat een verhoging van 353,54%: meer dan 3x zo veel op anderhalf jaar tijd.

 

Tweede verblijfsregister 2 jaar oud

Wettelijk is het slechts mogelijk om ingeschreven te worden in één gemeente. Dat is ook zo voor kinderen. Wanneer ouders uit elkaar gaan, dan wordt er een verblijfsregeling voor het kind uitgewerkt, bijvoorbeeld week/week-regeling. Ook in dat geval kan er slechts één inschrijving zijn van het kind, in één gemeente, bij één ouder. Dit kan praktische gevolgen hebben voor de ouder die toezicht heeft, maar niet in dezelfde gemeente woont dan de andere ouder.

Sinds 15 februari 2016 bestaat er om die reden de mogelijkheid om kinderen in co-ouderschap te laten inschrijven in een tweede verblijfsregister, nl. in de gemeente van de ouder bij wie het kind niet ingeschreven is op zijn/haar hoofdverblijfplaats.

Het kind ‘woont’ dan bij de ene ouder en ‘verblijft’ bij de andere.

Twee jaar na het ontstaan van het tweede verblijfsregister zijn er reeds 4.286 kinderen ingeschreven in dergelijk register. Zoveel blijkt uit de cijfers die werden opgevraagd door Kamerlid Goedele Uyttersprot (N-VA) aan Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

 

Praktische voordelen

Kinderen die een groot deel van hun sociaal leven doorbrengen in de ‘verblijfsgemeente’, maar er niet zijn ingeschreven, krijgen eenzelfde vermindering op bijvoorbeeld sport-, cultuur- of jeugdevenementen als de kinderen die wél in deze gemeente gedomicilieerd zijn.

Het register verschaft daarenboven het grote voordeel dat kinderen te localiseren zijn voor hulpdiensten. Vanuit veiligheidsoogpunt is dat zeer belangrijk.

 

Grote regionale verschillen

Koplopers zijn Antwerpen (821), gevolgd door Oost-Vlaanderen (640) en Vlaams-Brabant (638).

Aan Waalse zijde lopen de inschrijvingen stroever: 367 Luik, 178 Namen, 80 Luxemburg.

 

Ondanks het goed binnen lopen van de inschrijvingen, zijn er duizenden gescheiden ouders die hiervan nog geen gebruik hebben gemaakt. Het is aan de gemeenten om hun burgers te informeren van het bestaan van het register én het te promoten. Het tweede verblijfsregister biedt namelijk enkel voordelen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is