Aanpak van ouderverstoting

Door Goedele Uyttersprot op 17 november 2017, over deze onderwerpen: Justitie - Algemeen, Ouderverstoting
Ouderverstoting

De werkgroep familierechtbanken buigt zich onder meer over de problematiek van ouderverstoting. Zij zoeken een concrete aanpak, zoals noodzakelijk te nemen maatregelen, zowel op burgerrechterlijk, protectioneel, als op strafrechterlijk vlak.

In het kader van het organiseren van de omgangsregeling en het verbeteren van de communicatie tussen beide ouders, werd de idee geopperd om een controlelijst (check-list) op te nemen in de wet. Dit zou de familierechters kunnen helpen om - door een minimum aan criteria te voorzien - de belangen van kinderen en ouders te beoordelen in de communicatie tussen de ouders.

De werkgroep was het er ook over eens dat een goede opleiding van magistraten en advocaten noodzakelijk is. Dit blijkt ook uit een studie die de KUL heeft afgerond, waarbij 10 familie- en jeugdrechters uit het ganse land werden bevraagd om zo een beeld te krijgen van ouderverstoting binnen de gerechtelijke wereld. Hierin wordt het pilootproject dat in Dinant en Luik werd uitgerold – volgens de methode Cochem -, geprezen omwille van de gunstige effecten en resultaten.

Door deze methode komen ex-partners vaker tot een akkoord dankzij o.a. de interdisciplinaire samenwerking samenwerking tussen rechter, advocaten, sociale dienst, bemiddelaar en psycholoog, die voor een snellere aanpak van echtscheiding moet zorgen. Daarnaast wordt ook een vereenvoudigd verzoekschrift gebruikt, waarbij antwoorden enkel aangekruist moeten worden. Er is geen ruimte om uitleg te schrijven, wat zorgt dat de rechter objectief kan oordelen, zonder beïnvloed te worden.

In deze studie werd ook vastgesteld dat preventief optreden heel belangrijk is, al is het in bepaalde situaties noodzakelijk om bestraffend en radicaal op te treden. Het niet-respecteren van de afgesproken of opgelegde verblijfsregeling, betekent het niet-uitvoeren van een gerechtelijke beslissing en dat is strafbaar.

 

De minister gaf in zijn antwoord op mijn vraag alvast mee dat hij in de loop van 2018 een maatschappelijk debat (colloquium) wil organiseren.

Over het proefproject in Dinant weet hij dat dit zich zal uitbreiden buiten het arrondissement van Dinant, maar dat deze slechts succes kan boeken, wanneer beide partijen hun medewerking verlenen en goed geïnformeerd zijn. Dat is niet altijd het geval. Wanneer het conflict tussen de ouders reeds te ver gevorderd is, lijkt deze methode niet geschikt. Het model Cochem wordt alleszins verder besproken op de eerstvolgende vergadering van de werkgroep.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is