Collectieve schuldbemiddeling

Door Goedele Uyttersprot op 20 november 2017, over deze onderwerpen: Collectieve schuldvordering, Justitie - Algemeen

Heel wat personen zijn niet in de mogelijkheid om hun financiën goed te beheren en krijgen daarom een schuldbemiddelaar toegewezen, die dit voor hen doet.

De schuldenaar ontvangt maandelijks een leefgeld om in de ‘menselijke waardigheid’ van zijn gezin te kunnen voorzien.

Daarnaast kan de schuldenaar bij de schuldbemiddelaar informeren over alles wat in het dossier zit. Maar ik verneem steeds meer klachten, zowel over de communicatie tussen de schuldenaar en schuldbemiddelaar, als over het niet-tijdig uitbetalen van het leefgeld.

De praktijk vertelt dus iets anders dan wat de wet voorschrijft.

 

In het antwoord op mijn eerdere vraag, meldde de minister dat hij prioritair werk zou maken van de elektronische procesvoering voor collectieve schuldbemiddeling. Dat wil zeggen dat alle documenten van het dossier (betaalde en openstaande facturen, overzicht van de lopende schulden,…) digitaal beschikbaar zullen zijn en via de computer van thuis kunnen geraadpleegd worden.

Dit heeft 2 voordelen:

  1. het communicatieprobleem tussen schuldenaar en schuldbemiddelaar zal afnemen, aangezien het contact voor inzage van het dossier niet meer expliciet nodig is,
  2. men moet zich niet meer verplaatsen en geen rekening houden met de openingsuren van de rechtbank.

 

Het is dus belangrijk dat die elektronische procesvoering in orde komt, zodat men rechtstreeks het dossier kan raadplegen. Dat zou al een enorme winst qua tijdsefficiëntie betekenen, zowel voor de schuldenaar als voor de schuldbemiddelaar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is