Goedkeuring wetsontwerp betreffende bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

Door Goedele Uyttersprot op 7 juni 2018, over deze onderwerpen: Bemiddeling, Co-ouderschap, Justitie - Algemeen, Omgangsrecht grootouders, Ouderverstoting
Tussenkomst plenaire Goedele Uyttersprot

Vandaag werd in de plenaire zitting het wetsontwerp van de Minister over bemiddeling goedgekeurd.

Hieronder leest u mijn tussenkomst over het wetsontwerp:

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's,

Vandaag ligt een omvangrijk wetsontwerp voor ter stemming. De titel doet misschien misleidend veronderstellen dat het enkel gaat over bemiddeling en alternatieve geschillenbeslechting, maar er zit meer in dit ontwerp.

Met een aantal zeer belangrijke moderniseringen wordt de burgerlijke stand gewijzigd. De belangrijkste hervorming is de invoering van de databank DABS die voor meer uniformisering zal zorgen en vooral ook kostenbesparend zal werken. Wij juichen dit initiatief dan ook toe. Wij menen dat dit een vooruitgang zal betekenen op het terrein voor de ambtenaren van de burgerlijke stand die dagelijks bezig zijn met deze materie. Wij rekenen erop dat er voldoende informatiesessies en opleidingen zullen volgen voor deze ambtenaren zodat de tijdsbesparing, die wordt beoogd met deze vernieuwing, van in het begin kan worden gevoeld.

Er zijn nog andere wijzigingen, bijvoorbeeld het naamrecht. Het doel is hier de procedure tot verandering van naam en voornaam te vereenvoudigen en te rationaliseren. Niet alles zal nog voor de minister moeten verschijnen. Een groot deel zal door de burgerlijke stand zelf kunnen worden afgerond. Dit is op het vlak van afhandeling en rechtszekerheid toch een goede zaak.

Voor ons is de belangrijkste wijziging de bemiddeling. Er wordt ook een juridisch kader gecreëerd voor collaboratieve onderhandelingen. Dit belangt onze fractie ten zeerste aan. Wij hebben ter zake ook een aantal wetgevende initiatieven ingediend. Straks wordt nog een wetsvoorstel van ons besproken. Ieder initiatief voor alternatieve geschillenoplossing zien wij met plezier tegemoet.

Een gerechtelijke procedure zorgt al te vaak voor moeilijke situaties die eventueel verergeren en escaleren. De relatie tussen personen wordt hierdoor nog meer verzuurd. Daarom is die bemiddeling zo belangrijk, zeker in familiale conflicten die dikwijls in de openbaarheid worden gegooid wat een redelijke oplossing des te moeilijker maakt.

Wij zijn zeer tevreden dat de regering in het algemeen en de minister van Justitie in het bijzonder alternatieve vormen van geschillenoplossing verder stimuleren. Dit wetgevende werk is een belangrijke stap vooruit op dat vlak.

Het kan echter alleen maar werken als in de opleiding van magistraten en advocaten voldoende aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. Alleen op die manier kan de gerechtelijke procedure opnieuw de ultieme remedie worden. Wij hopen dan ook dat deze wetgeving zal zorgen voor een mentaliteitswijziging.

Het is belangrijk dat burgers, vooraleer zij een gerechtelijke procedure starten, de weg naar de buitengerechtelijke bemiddeling vinden, maar ook wanneer de procedure al is aangevat, mag het nog niet te laat zijn voor bemiddeling. Het is goed dat de rechter de burgers kan verwijzen naar bemiddeling indien hij of zij merkt dat dit nog een valabele optie is, zonder dat dit zorgt voor een vertraging van de procedure.

De opleiding van erkende bemiddelaars zal grondig worden hervormd en de titel van het beroep wordt beschermd. Zo kan de burger rekenen op een kwalitatieve begeleiding, wat heel belangrijk is.

Wij zijn dan ook blij dat er finaal gekozen is om de opleiding te specialiseren, dat die mogelijkheid behouden blijft. Een bemiddeling in familiezaken is immers niet te vergelijken met een bemiddeling in handelszaken.

Wij zien dit met veel plezier tegemoet en hopen dat de doelstelling wordt bereikt en dat wij verder kunnen werken aan een mentaliteitswijziging waardoor de juridische procedure de ultieme remedie wordt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is