Hervorming Ondernemingsrecht

Door Goedele Uyttersprot op 7 februari 2018, over deze onderwerpen: Handels- en Economisch Recht - Algemeen, Justitie - Algemeen
Wetsontwerp 'Hervorming Ondernemingsrecht'

Vorige week werd in de Commissie Handels- en Economisch Recht gestart met de algemene bespreking van het wetsontwerp betreffende de hervorming van het ondernemingsrecht.

Deze week wordt de bespreking verder gezet. De stemming is voorzien voor 20 februari.

 

De voornaamste doelstelling van dit ontwerp bestaat erin een nieuwe definitie van de onderneming op een coherentere wijze te omschrijven en een einde te maken aan problemen die verband houden met het bestaande ondernemingsbegrip.

Daartoe zal de nieuwe algemene definitie gebruik maken van formele criteria in de plaats van het huidige materiële criterium (nl. de uitoefening van een economische activiteit).

Deze nieuwe algemene definitie zal als aanknopingspunt dienen voor de bevoegdheid van:

  • de ondernemingsrechtbank (de voormalige rechtbank van koophandel),
  • het ondernemingsbewijs (het huidig handelsbewijs),
  • het insolventierecht (boek XX van het WER),
  • de bepalingen met betrekking tot de KBO en de boekhoudkundige verplichtingen.

 

Daarnaast bevat het ontwerp volgende wijzigingen:

  1. De algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel wordt geënt op het nieuwe algemene ondernemingsbegrip. Zo zal zij voortaan de ondernemingsrechtbank heten. In het kader daarvan worden de bijzondere bevoegdheidsgronden opgefrist.
  2. Daarnaast zal dit wetsontwerp het Wetboek van koophandel verder ontmantelen en het onderscheid tussen handelszaken en burgerlijke zaken afschaffen.
  3. Gelet op de afschaffing van het begrip handelaar en de invoering van een nieuw en modern ondernemingsbegrip, moet het bewijsrecht worden gemoderniseerd.
  4. Tot slot wordt voorzien in een oplossing voor het optreden in rechte van groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is