25 april = Internationale Bewustwordingsdag Ouderververvreemding

Door Goedele Uyttersprot op 25 april 2018, over deze onderwerpen: Co-ouderschap, Justitie - Algemeen, Ouderverstoting

Vandaag, 25 april, is het Internationale Bewustwordingsdag Oudervervreemding. Door hardnekkige niet-naleving van een toegekend omgangsrecht, verliezen duizenden ouders na een scheiding het contact met hun kinderen.

 

Wanneer ouders beslissen om niet langer samen te leven, is het van cruciaal belang dat zij allebei hun ouderschap (kunnen) blijven uitoefenen. Niet alleen dat, het is hun recht én hun plicht.

Veel echtscheidingen monden echter uit in een vechtscheiding, waarbij – omwille van o.a. wraakgevoelens – een blindheid ontstaat voor de (noden van) kinderen.

In deze situatie worden kinderen vaak als pasmunt gebruikt, met als enig doel de andere ouder te kwetsen. De omgangsregeling wordt dan wel toegekend door de familierechter, maar diens vonnis wordt door de onwillige ouder niet nageleefd.

Met de impact ervan op het kind, wordt geen rekening gehouden.

 

Op welke manier kan dit verholpen worden?

Er bestaan ondertussen wel enkele gerechtelijke straf- en dwangmaatregelen die de rechtbank kan opleggen, wanneer het bij vonnis opgelegde omgangsrecht niet wordt nageleefd.

Zo is er de “blijvende aanhangigheid” voor de rechter, bvb. het opleggen van een dwangsom, het aanstellen van een deskundige, ...

Daarnaast wordt oudervervreemding sinds 1 december 2015 ook gecatalogeerd als partnergeweld. Een kind mentaal hersenspoelen met als doel het – zonder reden - te onttrekken aan de omgang met de andere ouder, is misdadig.

Echter, in de praktijk worden deze straffen zelden nageleefd, gecontroleerd en uitgevoerd, waardoor de verstoten ouder opnieuw naar de rechtbank stapt. Dit brengt geen zoden aan de dijk, want zolang de verstotende ouder geen gevolg geeft aan het vonnis, staat de verstoten ouder met de rug tegen de muur. Dit zorgt voor nog meer frustraties en machteloosheid en dat kan niet de bedoeling zijn!

Er is nood aan sensibilisering, opleiding van de betrokken actoren én samenwerking tussen justitie en hulpverlening om de problematiek aan te pakken.

 

Wetsvoorstel

Inmiddels moeten ouders weten wat hun juridische mogelijkheden nú al zijn.

Daarom zal ik binnenkort een wetsvoorstel indienen, dat ouders beter moet inlichten over wat zij op korte termijn kunnen doen wanneer er sabotage is van de omgangsregeling door de onwillige ouder. 

Oudervervreemding voorkomen kan enkel resultaat hebben door dit in de eerste plaats vroegtijdig vast te stellen én in te grijpen. Hierdoor wordt vermeden dat onherstelbare schade wordt aangericht voor de relatie tussen kind(eren) en ouder.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is