Meldpunt familiale bewindvoering

Door Goedele Uyttersprot op 6 juli 2017, over deze onderwerpen: Familiaal bewind, Justitie - Algemeen

Op 6 januari ll. werd een digitaal meldpunt gelanceerd, dat gedragen wordt door 50 welzijnsorganisaties: www.meldpuntbewindvoering.be

Dit meldpunt heeft als doel om pijnpunten omtrent de bewindvoeringen te inventariseren. Een adviescomité, bestaande uit verschillende vertegenwoordigers uit deze welzijnsorganisaties, onderzoekt de meldingen, bespreekt dit met korpschefs en vrederechters en verzamelt de meldingen in een jaarverslag met aanbevelingen ter verbetering van de wetgeving. Het jaarverslag wordt bezorgd aan de Hoge Raad van Justitie en de beleidsverantwoordelijken.

Tot op heden zijn er nog geen aanbevelingen tot verbetering van de wet ontvangen. Het is misschien nog wat te vroeg, aangezien het meldpunt pas sinds begin dit jaar bestaat. Het bekendmaken ervan blijft dus belangrijk.

 

Daarnaast kondigde minister Geens al aan dat een lijst van gezondheidstoestanden bijna was afgerond. Deze lijst met ziektebeelden zou het voor de vrederechters makkelijker moeten maken om te oordelen of iemand al dan niet wilsonbekwaam is.

 

Uit het antwoord op mijn vraag hierover blijkt nu dat de werkgroep de toegevoegde waarde van deze lijst in vraag stelt. Vrederechters geven nu zelf aan dat ze zonder problemen ‘aan maatwerk’ kunnen doen. De lijst komt er dus niet.

Wel zullen de geneeskundige verklaringen van artsen verbeterd worden. In de toekomst zullen artsen bij de opstelling van de geneeskundige verklaring voor hun patiënt, relevante stukken moeten toevoegen aan het dossier, wat de vrederechter moet ondersteunen in zijn beoordeling.

Wordt dus vervolgd…

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is