N-VA haalt gelijk bij Gouverneur omtrent OCMW-woonzorg: beslissing van de meerderheid schaadt het algemeen belang

Door Goedele Uyttersprot op 8 januari 2018, over deze onderwerpen: Lokaal nieuws

Plannen meerderheid noodgedwongen opgeborgen: klacht N-VA leidt tot schorsing door Gouverneur

N-VA reageerde 2 weken geleden al tevreden dat de plannen voor een nieuw woonzorgcentrum, zoals die nu voorliggen, voorlopig werden opgeborgen. Het dossier werd door de meerderheid finaal van de agenda gehaald, zowel van de OCMW-raad dd. 20.12.2017, als van de GR dd. 21.12.2017. De meerderheid besliste toen om het dossier door te schuiven naar de volgende bestuursperiode.

Nu de klacht van N-VA bij de Gouverneur geleid heeft tot een schorsing van het dossier, lijkt het volledige project tot privatisering van de OCMW-woonzorg definitief van de baan. De schorsingsbeslissing van de Gouverneur is niet mals: (1) schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, (2) schending van het gelijkheidsbeginsel, (3) schending van de Wet op de Overheidsopdrachten, (4) schending van het rechtsbeginsel  “Patere legem quam ipse fecisti" (Latijnse uitdrukking voor “Onderga de wet die je zelf hebt gemaakt” - Iedereen is gebonden aan de eigen regels die hij zelf opstelde en dient deze ook te verdragen.), maar ook (5) de schending van het algemeen belang!

 

Project is onvoldragen en verontrustend

N-VA kantte zich van bij aanvang tegen deze plannen om verschillende redenen: (1) grote onzekerheid voor ligdagprijs, (2) grote onduidelijk voor het personeel; (3) de onteigeningen van de grond waar het project plaatsvindt, zijn nog niet volledig rond, noch zijn op site solleveld uitbreidingsmogelijkheden; (4) het werd een de facto privatisering, doordat het zeggenschap van het OCMW beperkt werd (de voorzitter van de vzw, iemand van private partner FDL, heeft bij alle organen binnen de vzw een doorslaggevende stem, het DB wordt uitsluitend door FDL bemand).

Maar ook de manier waarop de private partner werd gekozen – het dossier hangt aaneen van gesjoemel, belangenvermenging en vriendjespolitiek – dwong N-VA tot klacht bij de Gouverneur. Deze bezorgdheden werden stuk voor stuk gedeeld en bevestigd door de Gouverneur.

 

Politiek gekibbel binnen de meerderheid: onbekwaam te besturen

N-VA verwijt de meerderheid hun gekibbel en gebrek aan visie. Over zo’n belangrijk dossier mag men toch een gemeenschappelijke visie verwachten die de vergrijzing aanpakt. Nu is er 3 jaar lang is aan een dossier ‘gewerkt’, maar vooral betaald. Gans het project werd begeleid door dure advocaten, hetgeen handenvol geld gekost heeft, zonder resultaat.

De uitbreiding van de residentiele dienstverlening werd nochtans als prioritaire doelstelling opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Lebbeke. Nu werd, 4u (!) voor het plaatsvinden van de OCMW-raad van 20.12.2017, ineens beslist het dossier over de GR-verkiezingen te tillen.

 

Lebbeekse ouderen én belastingbetalers zijn de dupe

Veel tijd én geld ging verloren:

  1. Tijd ten koste van ouderen die nood hebben aan residentiële zorg, zeker in tijden van vergrijzing
  2. Geld ten koste van de belastingbetaler:
    - kosten advocatenkantoor en andere experten,
    - de onteigeningen van site Solleveld.

 

Alternatief/plan B?

Volgens de meerderheid was de nieuwbouw dringend nodig wegens de toenemende vergrijzing (er komen echter slechts 4 bedden bij: van 99 naar 104) én de erkenningsnormen.

We gaan er dan ook vanuit dat er een plan B is.

Er werd immers 3 jaar (sedert 05.02.2015) één piste gevolgd, die nu finaal verlaten wordt.

 

Het mag duidelijk zijn dat dit project een zeer hobbelig traject heeft afgelegd, tot op heden zonder resultaat. Dankzij onze klacht is dit project definitief van de agenda geschrapt. We kunnen dit alleen maar toejuichen!

 

Lees de volledige schorsingsbeslissing via de link hiernaast (Bijlagen).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is