Nieuw wetsontwerp door de commissie Justitie goedgekeurd

Door Goedele Uyttersprot op 26 november 2018, over deze onderwerpen: Bemiddeling, Co-ouderschap, Huwen - Samenwonen, Justitie - Algemeen, Levenloos geboren kinderen, Onderhoudsbijdragen, Ouderverstoting
Goedeles tussenkomst commissie Justitie

 

De voorbije weken werden 2 wetsontwerpen uitvoering besproken (inclusief hoorzittingen met specialisten) en bediscussieerd in de commissie Justitie.

 

1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, betreffende de akte van een levenloos kind: 
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislist=legisnr&dossierID=3271

 

2. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en tot vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid, en van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid: https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislist=legisnr&dossierID=3303 

 

Voor de onderwerpen die ik opvolg, zoals levenloos geboren kindjes, bemiddeling, bewindvoering, onderhoudsbijdragen, en zo meer, ben ik tussengekomen en heb ik vragen gesteld. 

Hiernaast vindt u mijn tussenkomsten hierover.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is