Nieuw wetsvoorstel om voorschotten te vrijwaren bij faillissement

Door Goedele Uyttersprot op 21 februari 2019, over deze onderwerpen: Handels- en Economisch Recht - Algemeen, Justitie - Algemeen

Vandaag diende ik een wetsvoorstel in om handelaars en zelfstandigen die met voorschotten werken, te verplichten om het door de klant betaalde voorschot of het aankoopbedrag voor een waarde- of cadeaubon, op een derdenrekening te storten.

Een derdenrekening is een rekening voor gelden die toekomen aan derden. Het is een bankrekening die wordt gebruikt door personen en bedrijven die namens anderen gelden ontvangen. Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars werken al met zo’n derdenrekeningen.

Met dit wetsvoorstel willen we dit verder uitbreiden. Dit biedt namelijk zekerheid en bescherming, zowel voor de klant als voor de zelfstandigen. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel ook in een publicatieverplichting van de derdenrekening en in een regeling voor slapende tegoeden op een derdenrekening.

Bij het aanleggen van huwelijkslijsten is een derdenrekening eveneens zeer nuttig. In de praktijk komt het maar al te vaak voor dat klanten (of hun schenkers) een aanzienlijke voorschot betalen aan handelaren. Indien de handelaar failliet gaat, staan deze schuldeisende klanten als laatste in de rij en ontvangen zij meestal niets uit de verkoop van de boedel. Als troostprijs mogen deze gedupeerden soms wat spullen uit de etalage kopen met een korting, maar in praktijk eindigen hun wittebroodsweken met een wrang gevoel en zonder huwelijksgeschenken.

Ook bij de aankoop van een kamer gaat het al eens mis. Indien de meubelzaak failliet gaat alvorens te leveren, betekent dit dat men niet alleen de meubelen kwijt is, maar evengoed het betaalde voorschot. Om deze reden heeft de Geschillencommissie Meubelen een voorschotgarantie ingevoerd. Onder de volgende voorwaarden kan de koper dan bij een andere winkel het voorschot laten gelden:

  • het voorschot moet betaald zijn aan een handelaar die aangesloten is bij de Geschillencommissie Meubelen;
  • het faillissement van deze handelaar moet zijn uitgesproken door de rechtbank en deze uitspraak moet definitief zijn (geen hoger beroep mogelijk);
  • de meubelen werden niet geleverd en het voorschot niet terugbetaald in de drie maanden die volgen op de uitspraak van het faillissement;
  • voor de goede werking van dergelijk voorschotgarantiesysteem is het noodzakelijk dat de handelaren erbij aangesloten zijn.

Met dit wetsvoorstel krijgen alle handelaren een bijkomende mogelijkheid om hun klanten de zekerheid te bieden dat - door storting van de voorschotten op een derdenrekening onder controle van een tussenpersoon, non-profitorganisatie, beroepsvereniging of stichting - deze klanten hun voorschot niet kwijt zijn. Omgekeerd is de handelaar ook beveiligd bij insolventie van de klant.

De overheid kan ook belang hebben bij een goed werkende derdenrekening. De subsidiërende overheid zou als subsidiëringsvoorwaarde moeten kunnen opleggen dat het geld geparkeerd wordt op een derdenrekening tot wanneer het werk - waarvoor de subsidie expliciet bedoeld is - effectief is uitgevoerd.

Dit wetsvoorstel is m.i. een win-win-situatie voor alle partijen en ik hoop dan ook dat dit snel kan goedgekeurd worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is