Wettelijk samenwonenden beter informeren

Door Goedele Uyttersprot op 23 april 2018, over deze onderwerpen: Huwen - Samenwonen, Justitie - Algemeen

Vandaag stelde de federale Ombudsman in het parlement zijn jaarverslag voor en gaf daarbij enkele aanbevelingen mee aan de ministers en volksvertegenwoordigers.

Eén aanbeveling gaat over het statuut van wettelijk samenwonenden. De federale Ombudsman dringt er onder meer op aan om wettelijke samenwoners beter te informeren over hun rechten en plichten.

Veel wettelijk samenwonenden kennen immers de juiste gevolgen van dit instituut niet en denken vaak dat ze dezelfde rechten hebben als gehuwden. Maar niets is minder waar.

Ik legde eerder reeds de vinger op de wonde. Inmiddels ligt mijn wetsvoorstel klaar: koppels die wettelijk willen samenwonen, moeten persoonlijk verschijnen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarbij worden zij mondeling geïnformeerd over hun rechten en plichten.

Er is onmiskenbaar nood aan betere informatieverstrekking van de wettelijk samenwonenden. De gevolgen zijn dikwijls niet gekend en overschat. Desondanks de populariteit van wettelijk samenwonenden, zou 60 % onvoldoende kennis hebben van de rechten en plichten die dit instituut meebrengt. Te dikwijls denken mensen dat wettelijke samenwoning dezelfde rechten genieten als gehuwden. Het gaat volgens hen om een “huwelijk light".

De wettelijke bescherming wordt aldus overschat: zowel op vlak van fiscaliteit, erfrecht, bijstand, als voor de gevolgen bij beëindiging. Dit toont aan dat samenwonenden zich niet voldoende laten inlichten, hetgeen mogelijks te wijten is aan de beperkte vormvoorwaarden die aan de verklaring van wettelijke samenwoning verbonden zijn.” (Wetsvoorstel 54K3008)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is