Vanaf 1 september worden onderhoudsgerechtigden beter geïnformeerd over hun rechten

Door Goedele Uyttersprot op 1 september 2017, over deze onderwerpen: Justitie - Algemeen, Onderhoudsbijdragen
Goedele Uyttersprot in plenaire (juli 2017)

Gescheiden ouders die onderhoudsgeld krijgen van hun ex-partner, met de start van het gerechtelijk jaar, 1 september, beter geïnformeerd wanneer die ex-partner het onderhoudsgeld niet betaalt. Op een voorstel van N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot wordt voortaan in elk vonnis opgenomen dat een rechter achterstallig onderhoudsgeld rechtstreeks bij de werkgever van de ex-partner kan vorderen. Het is belangrijk dat onderhoudsgerechtigden in mensentaal geïnformeerd worden welke mogelijkheden zij hebben bij niet-betaling van het onderhoudsgeld.

Gescheiden ouders met kinderen hebben het doorgaans financieel niet gemakkelijk. Als de ex-partner dan ook nog eens verzuimt om het onderhoudsgeld op tijd te betalen, komen deze mensen gemakkelijk in de problemen. Zeker bij de start van het nieuwe schooljaar, als er veel boeken en materiaal gekocht moet worden.

Te veel onderhoudsplichtigen betalen de onderhoudsbijdragen niet en doen al het mogelijke om zich hieraan te onttrekken, ook al voorziet de wet in een aantal alternatieve straffen om de onderhoudsgerechtigde aan te zetten tot betaling. Spijtig genoeg moeten we  vaststellen dat hier weinig of geen gevolg aan wordt gegeven.

Om gescheiden ouders beter in te lichten over de bestaande mogelijkheden die zij hebben wanneer de ex-partner de onderhoudsbijdragen niet betaalt, keurde het parlement net voor het reces mijn wetsvoorstel unaniem goed.

Dit wetsvoorstel voorziet in goede en duidelijke informatie voor de onderhoudsgerechtigde. Vanaf 1 september, zal in elk vonnis dat de onderhoudsplicht vastlegt, in mensentaal te lezen zijn welke mogelijkheden de onderhoudsgerechtigde heeft wanneer er zich moeilijkheden voordoen met de betaling.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is