Deze week werd – opnieuw – het verplicht ouderschapsplan gelanceerd.

Door Goedele Uyttersprot op 27 juni 2018, over deze onderwerpen: Bemiddeling, Co-ouderschap, Justitie - Algemeen
Tussenkomst plenaire omgangsrecht Goedele Uyttersprot

Zo’n ouderschapsplan is een document waarin ouders die uit elkaar gaan afspraken over de uitoefening van hun ouderschap vastleggen: over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, de verzorging, de ontwikkeling, de opvoeding en het onderhoud van hun kinderen. Het is aldus de bedoeling om het systeem dat nu – vrijwillig – bestaat in het kader van een Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT) te veralgemenen én verplichten.

De filosofie van dergelijk ouderschapsplan kan ik zeker onderschrijven: het is in het belang van de kinderen dat de ouders met elkaar praten en nadenken over de toekomst van de kinderen.

Er rijzen echter vragen omtrent de werkbaarheid en haalbaarheid van dergelijk plan.

 

Zeer recent werd de Wet op de Alternatieve Geschillenbeslechting (beter bekend onder ‘bemiddeling’) gestemd. Doelstelling van deze wet is partijen in familiale geschillen te stimuleren om door middel van bemiddeling een einde te stellen aan hun geschil. Ik verwijs daarbij graag naar mijn – eveneens recent gestemde en aangenomen - wetsvoorstel, waarbij reeds op de inleidingszitting van een rechtszaak een bemiddelingsproces wordt opgestart.

Deze initiatieven komen tegemoet aan de verzuchtingen van het ouderschapsplan en diens finaliteit.

In Nederland bestaat zo'n ouderschapsplan reeds sedert 2009. Bij een eerste evaluatie in 2014  hebben scheidingsdeskundigen van de Utrechtse universiteit onderzocht wat de effecten van dit plan zijn op de kinderen. Resultaat: het aantal vechtscheidingen nam met 15% toe, het welbevinden van de kinderen nam af, agressief gedrag nam toe en depressieve gevoelens stegen met 20%. Geen enkele doelstelling van het ouderschapsplan werd gehaald. In tegendeel.

"Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat het ouderschapsplan leidt tot meer contact tussen kinderen en beide ouders, of minder ouderlijke conflicten en minder problemen bij kinderen," stelde het onderzoekscentrum van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is