Voorlopige bewindvoering

Door Goedele Uyttersprot op 21 maart 2016, over deze onderwerpen: Familiaal bewind, Justitie

Volgens recente cijfers die werden opgevraagd door N-VA Kamerleden Goedele Uyttersprot en Koenraad Degroote, zouden er op 31/12/2015 reeds 74.545 personen onder voorlopig bewind geplaatst zijn. Dat betekent dat het beheer van hun inkomen en goederen waargenomen wordt door een familielid of een professionele bewindvoerder (advocaat).

Het aantal verzoekschriften tot aanstelling als voorlopig bewindvoerder stijgt elk jaar. In 2012 werden 11.911 verzoekschriften ingediend, in 2013 steeg dit naar 12.817 verzoekschriften en in 2014 verdriedubbelde dit bijna naar 34.852 (9.305 onder de ‘oude’ wet, tot eind augustus 2014, en 25.547 sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet, van september tot eind december).

‘Sinds de nieuwe wet van 17 maart 2013, die in werking trad op 1 september 2014, staat de teller in 2015 op 74.545 personen staan reeds onder voorlopig bewind’, aldus Koenraad Degroote (N-VA).

“De nieuwe wet heeft als doel om kwetsbare personen (dementerenden, personen met een ernstige handicap, geesteszieken,…) zelfstandiger te maken. Dit door hen inspraak te geven over o.a. hun verblijfskeuze, hun verzorging, hun geld en eventuele eigendom. Het nemen van beslissingen boven het hoofd van deze mensen wordt door deze wet een halt toegeroepen,” weet Goedele Uyttersprot.

Heel wat burgers, verenigingen en vrederechters hebben reeds hun bezorgdheid geuit omtrent de problemen van de nieuwe wetgeving. Eén van de grootste bekommernissen is dat een familiale bewindvoerder makkelijk geweigerd wordt, omdat deze niet juridisch geschoold is. Langs de andere kant vrezen de vrederechters voor de hoge werklast die de omschakeling van oude dossiers naar de nieuwe wet met zich meebrengt (inkanteling), ook al is de termijn van 2 naar 5 jaar gebracht.

Om tegemoet te komen aan deze verzuchtingen, werden alle bezorgheden reeds overgemaakt aan de Hoge Raad van Justitie en zullen deze verder besproken en behandeld worden in de advies- en onderzoekscommissie. De website (FOD Justitie) wordt gebruiksvriendelijker gemaakt met vraag en antwoord en modellen, zodat de drempel verlaagd wordt voor kandidaat-bewindvoerders.

Wat de professionele bewindvoerders (advocaten) betreft, maakte de minister duidelijk dat hij de functie van bewindvoerder afhankelijk zal maken van bepaalde voorwaarden, onder meer door het aantal personen te beperken van wie men bewindvoerder kan zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is