Wetsvoorstel i.v.m. omgangsregeling is eindelijk een feit!

Door Goedele Uyttersprot op 7 juni 2018, over deze onderwerpen: Bemiddeling, Co-ouderschap, Justitie - Algemeen, Omgangsrecht grootouders, Ouderverstoting
Stemming wetsvoorstel omgangsrecht

Eindelijk was het vandaag zover: mijn wetsvoorstel over de omgangsregeling op de agenda van de plenaire vergadering!

Ik ben fier dat het vandaag werd goedgekeurd!

Hieronder leest u de tussenkomst die ik hierover bracht:

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's,

Een woord van toelichting bij dit wetsvoorstel.

Doorgaans hebben grootouders een heel bijzondere band met hun kleinkinderen en ze kunnen een belangrijke rol spelen bij de ontplooiing, opvoeding en ontwikkeling van die kleinkinderen.

Bij het overlijden van een ouder of bij echtscheiding kan het zijn dat de omgang wordt verhinderd of abrupt wordt afgebroken.

Nu kunnen grootouders zich daarvoor al wenden tot de familierechtbank. In 2017 hebben maar liefst 700 grootouders of grootouderkoppels van die mogelijkheid gebruikgemaakt. Tot op vandaag blijkt die regeling echter onvoldoende of een lege doos. Er zijn grote regionale verschillen die de rechtszekerheid niet ten goede komen. Vaak is dit het begin van een lange, juridische strijd.

Daarom ligt dit wetsvoorstel vandaag ter stemming voor: de procedure moet sneller, efficiënter en menselijker.

Het wetsvoorstel heeft twee grote lijnen.

Ten eerste moet de familierechtbank de mogelijkheid van bemiddeling al op de eerste zitting onderzoeken om te vermijden dat een inleidende zitting enkel inhoudt dat er praktische afspraken worden gemaakt. Het is de bedoeling dat effectief inhoudelijk wordt ingegaan op de zaak. Dat is belangrijk, zeker omdat het om familiale conflicten gaat. Oorspronkelijk was de regeling enkel voorzien voor grootouders, maar tijdens de werkzaamheden hebben wij de regeling en het toepassingsgebied uitgebreid. Dit geldt niet enkel voor grootouders, maar strekt zich nu ook uit tot ouders en pleegouders, iedereen dus die omgangsrecht vraagt.

Een tweede belangrijk element is dat de familierechtbank vanaf nu het omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen enkel nog zal kunnen weigeren wanneer die ingaat tegen het belang van het kind. We weten uiteraard dat er situaties zijn waarin het belang van het kind in het gedrang komt door het omgangsrecht aan de grootouders toe te kennen. In alle andere gevallen moet echter de band tussen kleinkinderen en hun grootouders behouden blijven.

Ik bedank graag iedereen van de commissie voor de Justitie, die dit unaniem heeft goedgekeurd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is