Zes op de tien klachten over internetfraude blijven zonder gevolg

Door Goedele Uyttersprot op 28 augustus 2018, over deze onderwerpen: Justitie - Algemeen, Phishing en frauduleuze e-mails

Via het meldpunt van de FOD Economie kan elke burger die te maken krijgt met een bepaalde vorm van internetfraude dit aangeven.

Op die manier kan de bevolking – bijv. via een persbericht – gewaarschuwd worden voor bepaalde praktijken die circuleren op het internet. Wie slachtoffer geworden is van internetfraude kan klacht indienen bij de politie. Deze klacht wordt doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie, dat beslist tot seponering of verder onderzoek.

Uit cijfers die N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot opvroeg, blijkt dat tussen 1 januari 2016 en 31 augustus 2017 reeds 34.944 zaken zijn binnengekomen op de correctionele parketten. “Deze cijfers zijn een onderschatting, want niet alle informaticamisdrijven worden opgenomen in de statistieken, bijv. omdat een ander misdrijf in dezelfde zaak veel zwaarder doorweegt (bijv. diefstal) of omdat nieuwe feiten eerdere processen-verbaal groeperen. Deze cijfers zijn dus geen indicatie van de reële omvang van dit crimineel fenomeen.”

Bij de zaken die op de correctionele parketten binnengekomen zijn tussen 1 januari 2016 en 1 augustus 2017, gaat het vooral om informaticabedrog zoals het gebruik van gestolen kredietkaarten (65%), computermisdrijven (14%) en oplichting (13%).

Binnen deze periode werd in ongeveer 2,5% van de zaken gedagvaard voor de correctionele rechtbank, terwijl 64% zonder gevolg werd geklasseerd.

Van de 22.390 zaken ‘zonder gevolg’  is dat in 75% van de dossiers omdat een strafrechtelijke vervolging niet mogelijk is. In 61% daarvan is dat omdat de daders onbekend zijn.

Van de 34.944 zaken zit nog 41,5% van de vervolgbare zaken in vooronderzoek.

Goedele Uyttersprot: ”Het is niet evident om daders van internetmisdrijven en –fraude op te sporen. Het is daarom in ieders belang om elke verdachte e-mail of handeling te melden aan het meldpunt, zodat de burgers vlug kunnen ingelicht worden voordat er meer schade wordt aangericht. Ook klacht indienen is belangrijk om daders te kunnen vatten, zodat de eventueel aangerichte schade kan teruggeëist worden. Ook al blijft het een moeilijk te bestrijden misdrijf, toch doen de gespecialiseerde diensten binnen de (federale) politiediensten en parket hun uiterste best om deze misdadigers bij de kraag te vatten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is