Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Goedele Uyttersprot op 20 november 2017, over deze onderwerpen: Collectieve schuldvordering, Justitie - Algemeen

Heel wat personen zijn niet in de mogelijkheid om hun financiën goed te beheren en krijgen daarom een schuldbemiddelaar toegewezen, die dit voor hen doet. De schuldenaar ontvangt maandelijks een leefgeld om in de ‘menselijke waardigheid’ van zijn gezin te kunnen voorzien. Daarnaast kan de …

Door Goedele Uyttersprot op 7 oktober 2016, over deze onderwerpen: Collectieve schuldvordering

Momenteel ligt de Potpourri IV ter bespreking. Voordien waren er al hoorzittingen, waarbij experten en specialisten vanuit hun ervaring hun visie kwamen geven op de nieuwe wet. De minister gaf nadien toelichting bij de Potpourri IV. Hierin volg ik het deel van de collectieve schuldenregeling op …