Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Goedele Uyttersprot op 14 april 2018, over deze onderwerpen: Fraude en oplichting, Handels- en Economisch Recht - Algemeen, Justitie - Algemeen

De dag van vandaag koopt u niet steeds in de bakstenen winkel. Meer en meer worden aankopen gedaan via internet, telefonisch of via een bestelbon uit een catalogus: een aankoop op afstand.  “Dit is niet altijd zonder risico”, weet N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot, “koper en verkoper hebben geen …

Door Goedele Uyttersprot op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Handels- en Economisch Recht - Algemeen, Justitie - Algemeen

Mijnheer de minister, geachte collega’s,   De wettekst die hier nu voor ons ligt is één van de sluitstenen van het Wetboek Economisch Recht. Al vanaf de eerstesteenlegging van dat wetboek was duidelijk dat het oude Handelsrecht, met het koopmansbegrip, uiteindelijk op de schop zou gaan. Op die …

Door Goedele Uyttersprot op 7 februari 2018, over deze onderwerpen: Handels- en Economisch Recht - Algemeen, Justitie - Algemeen

Vorige week werd in de Commissie Handels- en Economisch Recht gestart met de algemene bespreking van het wetsontwerp betreffende de hervorming van het ondernemingsrecht. Deze week wordt de bespreking verder gezet. De stemming is voorzien voor 20 februari.   De voornaamste doelstelling van dit …

Door Goedele Uyttersprot op 21 december 2017, over deze onderwerpen: Handels- en Economisch Recht - Algemeen, Justitie - Algemeen

In de eerste potpourriwet heeft de minister van Justitie een nieuwe procedure in het leven geroepen, waardoor ondernemingen hun onbetwiste geldschulden niet langer langs de rechtbank moeten invorderen. Hierdoor is de kostprijs veel lager: geen advocaat meer die moet dagvaarden en conclusies moet …

Door Goedele Uyttersprot op 17 juli 2017, over deze onderwerpen: Handels- en Economisch Recht - Algemeen, Justitie - Algemeen

[youtube:3O3ARPimg8Y] De N-VA-fractie staat zeer positief tegenover het omvangrijk wetsontwerp dat hier vandaag ter stemming voorligt. Ons insolventierecht mocht inderdaad wat meer gestroomlijnd worden: de verschillende insolventieprocedures beter op elkaar afgestemd, discussies in de rechtspraak …

Door Goedele Uyttersprot op 6 juli 2017, over deze onderwerpen: Handels- en Economisch Recht - Algemeen, Justitie - Algemeen

Via de Potpourri I is sinds 1 juli 2016 de nieuwe invorderingsprocedure in voege voor onbetwiste geldschulden. Ondernemers kunnen nu buiten de rechtbank om via de gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden terugvorderen. Deze procedure is snel, eenvoudig en kostenbesparend.   Uit het antwoord van …