Bemiddeling

Bemiddeling betekent een oplossing zoeken, zonder tussenkomst van de rechtbank.

Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen, maar wordt ook niet altijd op de juiste manier gebruikt. Het begrip wordt dikwijls onnauwkeurig gebruikt. Om verwarring te vermijden wordt - in deze context - vaak beroep gedaan op de Engelse term “mediation”, waarmee duidelijk aangegeven wordt dat uitsluitend bemiddeling bedoeld wordt in de strikte betekenis zoals die ingeschreven is in het Gerechtelijk wetboek.

De bemiddeling onderscheidt zich essentieel van andere vormen van minnelijke geschillenregeling, doordat zij beroep doet op de actieve inzet van de betrokken partijen. Onder de deskundige begeleiding van een bemiddelaar wordt met de betrokken samen een bemiddelingstraject te doorlopen om tot een eventuele oplossing te komen. Het kan gaan over bemiddeling in echtscheidingen (om vechtscheiding te voorkomen), in omgangsrecht voor (klein)kinderen, bij vermoedelijke ouderverstoting,...

Nieuws over dit onderwerp

Deze week werd – opnieuw – het verplicht ouderschapsplan gelanceerd.

Zo’n ouderschapsplan is een document waarin ouders die uit elkaar gaan afspraken over de uitoefening van hun ouderschap vastleggen: over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, de verzorging, de …

Wetsvoorstel i.v.m. omgangsregeling is eindelijk een feit!

Eindelijk was het vandaag zover: mijn wetsvoorstel over de omgangsregeling op de agenda van de plenaire vergadering! Ik ben fier dat het vandaag werd goedgekeurd! Hieronder leest u de tussenkomst die …

Goedkeuring wetsontwerp betreffende bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

Vandaag werd in de plenaire zitting het wetsontwerp van de Minister over bemiddeling goedgekeurd. Hieronder leest u mijn tussenkomst over het wetsontwerp:   Mijnheer de voorzitter, mijnheer de …