Bemiddeling

Bemiddeling betekent een oplossing zoeken, zonder tussenkomst van de rechtbank.

Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen, maar wordt ook niet altijd op de juiste manier gebruikt. Het begrip wordt dikwijls onnauwkeurig gebruikt. Om verwarring te vermijden wordt - in deze context - vaak beroep gedaan op de Engelse term “mediation”, waarmee duidelijk aangegeven wordt dat uitsluitend bemiddeling bedoeld wordt in de strikte betekenis zoals die ingeschreven is in het Gerechtelijk wetboek.

De bemiddeling onderscheidt zich essentieel van andere vormen van minnelijke geschillenregeling, doordat zij beroep doet op de actieve inzet van de betrokken partijen. Onder de deskundige begeleiding van een bemiddelaar wordt met de betrokken samen een bemiddelingstraject te doorlopen om tot een eventuele oplossing te komen. Het kan gaan over bemiddeling in echtscheidingen (om vechtscheiding te voorkomen), in omgangsrecht voor (klein)kinderen, bij vermoedelijke ouderverstoting,...

Nieuws over dit onderwerp

Nieuw wetsontwerp door de commissie Justitie goedgekeurd

  De voorbije weken werden 2 wetsontwerpen uitvoering besproken (inclusief hoorzittingen met specialisten) en bediscussieerd in de commissie Justitie.   1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van …

Deze week werd – opnieuw – het verplicht ouderschapsplan gelanceerd.

Zo’n ouderschapsplan is een document waarin ouders die uit elkaar gaan afspraken over de uitoefening van hun ouderschap vastleggen: over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, de verzorging, de …

Wetsvoorstel i.v.m. omgangsregeling is eindelijk een feit!

Eindelijk was het vandaag zover: mijn wetsvoorstel over de omgangsregeling op de agenda van de plenaire vergadering! Ik ben fier dat het vandaag werd goedgekeurd! Hieronder leest u de tussenkomst die …