Co-ouderschap

Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer bij elkaar zijn, wel samen voor de kinderen zorgen.

In de praktijk is co-ouderschap een ouderschapsregeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen.

Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn.

Nieuws over dit onderwerp

Deze week werd – opnieuw – het verplicht ouderschapsplan gelanceerd.

Zo’n ouderschapsplan is een document waarin ouders die uit elkaar gaan afspraken over de uitoefening van hun ouderschap vastleggen: over het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, de verzorging, de …

Wetsvoorstel i.v.m. omgangsregeling is eindelijk een feit!

Eindelijk was het vandaag zover: mijn wetsvoorstel over de omgangsregeling op de agenda van de plenaire vergadering! Ik ben fier dat het vandaag werd goedgekeurd! Hieronder leest u de tussenkomst die …

Goedkeuring wetsontwerp betreffende bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

Vandaag werd in de plenaire zitting het wetsontwerp van de Minister over bemiddeling goedgekeurd. Hieronder leest u mijn tussenkomst over het wetsontwerp:   Mijnheer de voorzitter, mijnheer de …