Co-ouderschap

Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer bij elkaar zijn, wel samen voor de kinderen zorgen.

In de praktijk is co-ouderschap een ouderschapsregeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen.

Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn.

Nieuws over dit onderwerp

4.286 kinderen van gescheiden ouders geregistreerd in twee gemeentes (tweede verblijfsregister)

Begin dit jaar waren reeds 4.286 kinderen ingeschreven in een tweede verblijfsregister van de gemeente waar de co-ouder woont, waarbij het kind niet zijn/haar woonplaats heeft. Ten opzichte van juni …

Nattevingerwerk bij begroting onderhoudsbijdragen? Helaas te vaak waar!

Begin 2016 werd een commissie ter objectivering van onderhoudsbijdragen geïnstalleerd. De oprichting daarvan werd voorzien in de Wet van 19.03.2010 ter Objectivering van de Onderhoudsbijdragen. Het …

Commissie Objectivering Onderhoudsbijdragen

De commissie voor objectivering van onderhoudsbijdragen heeft als opdracht om een algemeen aanvaard systeem uit te werken om tot een objectieve berekening van onderhoudsbijdragen te komen, die ouders …