Collectieve schuldvordering

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor wie structurele schulden heeft en niet meer weet hoe hier uit te geraken.

Het doel van deze regeling is om, onder begeleiding en onder toezicht van de rechtbank:

- de schulden af te betalen  

- toch nog menswaardig te leven tijdens de afbetaling.

Nieuws over dit onderwerp

Collectieve schuldbemiddeling

Heel wat personen zijn niet in de mogelijkheid om hun financiën goed te beheren en krijgen daarom een schuldbemiddelaar toegewezen, die dit voor hen doet. De schuldenaar ontvangt maandelijks een …

Collectieve schuldenregeling

Momenteel ligt de Potpourri IV ter bespreking. Voordien waren er al hoorzittingen, waarbij experten en specialisten vanuit hun ervaring hun visie kwamen geven op de nieuwe wet. De minister gaf nadien …