DAVO (Dienst voor Alimentatievorderingen)

De DAVO (Dienst voor alimentatievorderingen) werd opgericht als onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wet van 21 februari 2003).

De DAVO werd opgericht om een oplossing te bieden voor volgende problemen:

  • Armoedebestrijding wegens het niet betalen van het onderhoudsgeld (= alimentatie) aan kinderen en/of (ex-)partner
  • Het niet naleven van gerechtelijke uitspraken en notariële aktes.

Wanneer uw onderhoudsgeld niet wordt betaald, kunt u als onderhoudsgerechtigde (= diegene die het onderhoudsgeld moet krijgen) een aanvraag indienen bij de DAVO.

De DAVO zal dan optreden om:

  • het maandelijks onderhoudsgeld (en de achterstallen) bij de onderhoudsplichtige (= diegene die het onderhoudsgeld moet betalen) op te eisen
  • eventueel voorschotten op het maandelijks onderhoudsgeld aan u te betalen (wanneer u niet meer dan 1.800 euro per maand verdient, vermeerderd met 67 euro per kind ten laste).

Nieuws over dit onderwerp

18.000 kinderen ontvangen onderhoudsbijdrage van overheidsdienst DAVO

Jaar na jaar doen steeds meer alleenstaande ouders een beroep op de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), omdat de partner de onderhoudsbijdrage voor de gezamenlijke kinderen niet betaalt. “Te …

Nattevingerwerk bij begroting onderhoudsbijdragen? Helaas te vaak waar!

Begin 2016 werd een commissie ter objectivering van onderhoudsbijdragen geïnstalleerd. De oprichting daarvan werd voorzien in de Wet van 19.03.2010 ter Objectivering van de Onderhoudsbijdragen. Het …

Dienst voor Alimentatievorderingen

Een scheiding gaat gepaard met veel kosten, waardoor mensen vaak in financiële moeilijkheden komen. Als de ex-partner – die mee instaat voor het welzijn van de kinderen – dan ook nog nalaat de …