Familiaal bewind

Sommige mensen kunnen niet zelf instaan voor hun financiën of goederen, zoals bijv. mensen met dementie of mentaal gehandicapten. In dat geval kan aan de rechtbank gevraagd worden om een bewindvoerder aan te stellen. Deze aanvraag kan gebeuren door de te beschermen persoon zelf, de familie, een buur, een verzorger,...

Sinds de wet gewijzigd in 2013 gewijzigd is, kan de bewindvoerder ook een familielid zijn. Vroeger stelde de rechtbank steeds een professionele bewindvoerder (lees: advocaat) aan. 

Nieuws over dit onderwerp

Meldpunt familiale bewindvoering

Op 6 januari ll. werd een digitaal meldpunt gelanceerd, dat gedragen wordt door 50 welzijnsorganisaties: www.meldpuntbewindvoering.be Dit meldpunt heeft als doel om pijnpunten omtrent de …

Voorlopige bewindvoering

Volgens recente cijfers die werden opgevraagd door N-VA Kamerleden Goedele Uyttersprot en Koenraad Degroote, zouden er op 31/12/2015 reeds 74.545 personen onder voorlopig bewind geplaatst zijn. Dat …