Fraude en oplichting

Fraude en oplichting is een ruim begrip.

De vragen die ik over dit onderwerp stel, gaan vooral over de problematiek bij:

- verkoop op afstand

- factuurfraude/vervalste facturen

- ...

Nieuws over dit onderwerp

Meer dan 5.500 meldingen over verkoop op afstand

De dag van vandaag koopt u niet steeds in de bakstenen winkel. Meer en meer worden aankopen gedaan via internet, telefonisch of via een bestelbon uit een catalogus: een aankoop op afstand.  “Dit …

In 2017 werden 302 meldingen van factuurfraude geregistreerd

Om factuurfraude tegen te gaan, richtte de FOD Economie een centraal meldpunt op. Hierdoor kunnen verschillende actoren (Economische inspectie, politie, parket) tegelijkertijd actie ondernemen om bijv …