Handels- en Economisch Recht - Algemeen

Het wetgevend werk van het Handels- en Economisch Recht valt meestal onder de bevoegdheid van de minister van Justitie. Soms is evenwel de minister van Economie bevoegd voor de aangelegenheid waarop de in de commissie besproken voorstellen of wetsontwerpen betrekking hebben.

Deze commissie is in grote lijnen bevoegd voor:

-           het Wetboek van vennootschappen;

-           de faillissementswet;

-           de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen;

-           Corporate governance of deugdelijk ondernemingsbestuur (onder meer in verband met de bezoldiging van bestuurders, onafhankelijkheid van bestuurders e.d.);

 

Af en toe wordt hier ook een ontwerp of voorstel besproken voor kleine aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek,  het Gerechtelijk Wetboek of het Wetboek van Koophandel.

Nieuws over dit onderwerp

Meer dan 5.500 meldingen over verkoop op afstand

De dag van vandaag koopt u niet steeds in de bakstenen winkel. Meer en meer worden aankopen gedaan via internet, telefonisch of via een bestelbon uit een catalogus: een aankoop op afstand.  “Dit …

Tussenkomst plenaire over hervorming ondernemingsrecht

Mijnheer de minister, geachte collega’s,   De wettekst die hier nu voor ons ligt is één van de sluitstenen van het Wetboek Economisch Recht. Al vanaf de eerstesteenlegging van dat wetboek was …

Hervorming Ondernemingsrecht

Vorige week werd in de Commissie Handels- en Economisch Recht gestart met de algemene bespreking van het wetsontwerp betreffende de hervorming van het ondernemingsrecht. Deze week wordt de …