Handels- en Economisch Recht - Algemeen

Het wetgevend werk van het Handels- en Economisch Recht valt meestal onder de bevoegdheid van de minister van Justitie. Soms is evenwel de minister van Economie bevoegd voor de aangelegenheid waarop de in de commissie besproken voorstellen of wetsontwerpen betrekking hebben.

Deze commissie is in grote lijnen bevoegd voor:

-           het Wetboek van vennootschappen;

-           de faillissementswet;

-           de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen;

-           Corporate governance of deugdelijk ondernemingsbestuur (onder meer in verband met de bezoldiging van bestuurders, onafhankelijkheid van bestuurders e.d.);

 

Af en toe wordt hier ook een ontwerp of voorstel besproken voor kleine aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek,  het Gerechtelijk Wetboek of het Wetboek van Koophandel.

Nieuws over dit onderwerp

Rechtsbijstandsverzekering uit koker van minister Geens, schiet haar doel voorbij

Een wetsvoorstel van de regeringspartijen dat de toegang tot het recht zou moeten bevorderen voor laagverdieners, dreigt volgens onze partij volledig haar doel voorbij te schieten. N-VA zal dan ook …

Nieuw wetsvoorstel om voorschotten te vrijwaren bij faillissement

Vandaag diende ik een wetsvoorstel in om handelaars en zelfstandigen die met voorschotten werken, te verplichten om het door de klant betaalde voorschot of het aankoopbedrag voor een waarde- of …

Meer dan 5.500 meldingen over verkoop op afstand

De dag van vandaag koopt u niet steeds in de bakstenen winkel. Meer en meer worden aankopen gedaan via internet, telefonisch of via een bestelbon uit een catalogus: een aankoop op afstand.  “Dit …