Internering

Geïnterneerden zijn mensen die een misdrijf pleegden, maar omwille van een geestesstoornis ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. In plaats van een gevangenisstraf, worden zij geïnterneerd om enerzijds de maatschappij te beschermen en anderzijds om de nodige zorg te bieden met het oog op re-integratie in de maatschappij. Dit is de zwaarste maatregel om veroordeelden met een psychiatrische problematiek te verplichten tot behandeling.

Op 17 november 2014 opende in Gent het 1ste Forensisch Psychiatrisch Centrum van dit land. Hier krijgen geïnterneerden de juiste zorg en behandeling in een hoog bewaakte omgeving. Voordien verbleven meer dan 1000 geïnterneerden in een gewone gevangenis. België kreeg hiervoor meerdere veroordelingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze regering heeft beslist om de problematiek van de geïnterneerden ernstig aan te pakken. Met de opening van het FPC in Gent en begin 2017 een 2de in Antwerpen, is het aantal geïnterneerden in gewone gevangenissen al fors gedaald. Volgend jaar zou ook gestart worden met een 3de FPC in Aalst. Daarnaast zijn er ook in Wallonië de nodige voorzieningen getroffen om geïnterneerden op te vangen.

Nieuws over dit onderwerp

Internering en forensische psychiatrie

Al tientallen jaren worden de knelpunten van internering met felle kritiek bezaaid, terecht. De eerdere initiatieven om het tij te keren – 2007 en 2014 – kwamen jammer genoeg niet tot uitvoering. Deze …

Uitstroom geïnterneerden

Het FPC Gent opende in het najaar 2014 de deuren voor 264 mannelijke geïnterneerden. Sinds de voorbije zomer kunnen geïnterneerden ook naar het FPC Antwerpen. Daar is plaats voorzien voor 182 …

Infoavond rond Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Antwerpen

N-VA Zwijndrecht - Burcht organiseerde gisteren een infoavond rond het nieuw FPC dat binnenkort opstart in Antwerpen (Linkeroever). Het werd een groot succes, want - ondanks de warme temperatuur - …