Justitie - Algemeen

Justitie is een zeer ruime bevoegdheid. Voor N-VA zetelen we in deze commissie met 4 (vrouwelijke) parlementsleden, waarbij elk bepaalde delen voor zich neemt.

De grote thema's waar ik vooral aan werk, zijn: internering, juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo), ouderverstoting en niet-naleven van het omgangsrecht, Dienst Alimentatievorderingen (DAVO), de gevolgen van echtscheidingen,... 

Daarnaast zijn er ook lokale problemen of zaken waar ik me in verdiep, zoals de fusie van de vredegerechten, de problemen op de L60 (Dendermonde - Brussel), de treinramp in Wetteren, de gevangenis in Dendermonde,...

Nieuws over dit onderwerp

Grootouders meer kansen bieden om kleinkinderen te zien

Woensdag, 23 mei 2018, is in de Kamercommissie Justitie mijn wetsvoorstel goedgekeurd dat het omgangsrecht van grootouders nog meer wil verankeren in het Burgerlijk Wetboek. De familierechtbank zal …

Minder dan 1 op 100 klachten voor niet-afgifte kinderen leidt tot veroordeling

Het overgrote deel van de klachten voor het niet-naleven van de opgelegde omgangsregeling voor de kinderen, blijft zonder gevolg. Het saboteren van het toegekende omgangsrecht, leidt zelden tot …

25 april = Internationale Bewustwordingsdag Ouderververvreemding

Vandaag, 25 april, is het Internationale Bewustwordingsdag Oudervervreemding. Door hardnekkige niet-naleving van een toegekend omgangsrecht, verliezen duizenden ouders na een scheiding het contact …