Justitie - Algemeen

Justitie is een zeer ruime bevoegdheid. Voor N-VA zetelen we in deze commissie met 4 (vrouwelijke) parlementsleden, waarbij elk bepaalde delen voor zich neemt.

De grote thema's waar ik vooral aan werk, zijn: internering, juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo), ouderverstoting en niet-naleven van het omgangsrecht, Dienst Alimentatievorderingen (DAVO), de gevolgen van echtscheidingen,... 

Daarnaast zijn er ook lokale problemen of zaken waar ik me in verdiep, zoals de fusie van de vredegerechten, de problemen op de L60 (Dendermonde - Brussel), de treinramp in Wetteren, de gevangenis in Dendermonde,...

Nieuws over dit onderwerp

Wetsontwerp i.v.m. levenloos geboren kindjes goedgekeurd in de commissie Justitie

Na de bespreking van het wetsontwerp door de minister, de hoorzittingen met specialisten, en de discussies in de commissie, werd het wetsontwerp gisteren door de justitie-Kamerleden goedgekeurd. Een …

Zes op de tien klachten over internetfraude blijven zonder gevolg

Via het meldpunt van de FOD Economie kan elke burger die te maken krijgt met een bepaalde vorm van internetfraude dit aangeven. Op die manier kan de bevolking – bijv. via een persbericht – …

Pilootproject met callcentermedewerkers in gevangenis Beveren is een succes

Sinds oktober vorig jaar worden gedetineerden te werk gesteld als callcentermedewerkers in de gevangenis van Beveren. Vijf geselecteerde kandidaten voeren markt- of tevredenheidsenquêtes uit voor het …