Levenloos geboren kinderen

Dit is één van de thema's waar ik me voor inzet binnen Justitie, om de wet zo vlug mogelijk menselijker te maken.

Hier wordt al járen over gediscussiëerd, zonder dat er een consensus over komt. 

Nochtans is er dringend nood aan verandering! Ouders die een levenloos kindje op de wereld zetten, worden tot op heden onvoldoende erkend in hun verdriet.

Verschillende partijen hebben hierover reeds lang een wetsvoorstel ingediend. N-VA heeft ervoor gekozen geen eigen wetsvoorstel in te dienen, maar op basis van een bestaand wetsvoorstel met alle partijen te komen tot één waar iedereen zich kan in vinden.

De Minister heeft het nu ook opgenomen in zijn beleidsnota van 2017, dus hoop ik dat die nieuwe wet spoedig kan behandeld worden.

Nieuws over dit onderwerp

Betere ondersteuning voor ouders van een levenloos geboren kindje

      Vandaag werd in de plenaire zitting gestemd over het wetsontwerp i.v.m. levenloos geboren kindjes.   Afgelopen zomer is er in de vorige regering een compromis gevonden dat: voorziet dat de …

Nieuw wetsontwerp door de commissie Justitie goedgekeurd

  De voorbije weken werden 2 wetsontwerpen uitvoering besproken (inclusief hoorzittingen met specialisten) en bediscussieerd in de commissie Justitie.   1. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van …

Ouders van levenloos geboren kindjes krijgen meer erkenning om hun verlies

De regering heeft een akkoord bereikt over de registratie van levenloos geboren kinderen. We zijn blij dat er na maanden, zelfs jaren, overleg eindelijk een akkoord is. Een stap in de goede richting …