Levenloos geboren kinderen

Dit is één van de thema's waar ik me voor inzet binnen Justitie, om de wet zo vlug mogelijk menselijker te maken.

Hier wordt al járen over gediscussiëerd, zonder dat er een consensus over komt. 

Nochtans is er dringend nood aan verandering! Ouders die een levenloos kindje op de wereld zetten, worden tot op heden onvoldoende erkend in hun verdriet.

Verschillende partijen hebben hierover reeds lang een wetsvoorstel ingediend. N-VA heeft ervoor gekozen geen eigen wetsvoorstel in te dienen, maar op basis van een bestaand wetsvoorstel met alle partijen te komen tot één waar iedereen zich kan in vinden.

De Minister heeft het nu ook opgenomen in zijn beleidsnota van 2017, dus hoop ik dat die nieuwe wet spoedig kan behandeld worden.

Nieuws over dit onderwerp

Wetsontwerp i.v.m. levenloos geboren kindjes goedgekeurd in de commissie Justitie

Na de bespreking van het wetsontwerp door de minister, de hoorzittingen met specialisten, en de discussies in de commissie, werd het wetsontwerp gisteren door de justitie-Kamerleden goedgekeurd. Een …

Ouders van levenloos geboren kindjes krijgen meer erkenning om hun verlies

De regering heeft een akkoord bereikt over de registratie van levenloos geboren kinderen. We zijn blij dat er na maanden, zelfs jaren, overleg eindelijk een akkoord is. Een stap in de goede richting …

Meer erkenning verdriet voor stil geboren kindjes

Het is druk deze dagen op het kerkhof, want Allerheiligen en Allerzielen zijn in aantocht. Iedereen die een dierbare verloor, is druk bezig met het proper maken van het graf en het planten van nieuwe …