Omgangsrecht grootouders

Wanneer ouders beslissen om uit elkaar te gaan, gebeurt het vaak dat grootouders hun kleinkinderen niet meer (mogen) zien. Het komt ook dikwijls voor wanneer één van de ouders overlijdt of wanneer de ouders en grootouders ruzie hebben.

In de wet staat dat grootouders principieel omgangsrecht hebben, maar in de praktijk is dat niet altijd even eenvoudig. Ik hoorde reeds verschillende grootouders die - ondanks het feit dat zij mee instonden voor de opvang van hun kleinkinderen - hun schattebouten nu niet meer mogen zien. Wanneer de grootouders beslissen om naar de rechtbank te stappen om het omgangsrecht te verkrijgen, is dit dikwijls de start van een lange lijdensweg, vaak met schorsing van de omgang tot gevolg.

Om die reden, heb ik een wetsvoorstel ingediend om grootouders die een bijzondere affectieve band kunnen aantonen met hun kleinkinderen, eerst een bemiddelingstraject te laten volgen. De familierechtbank kan gedurende die bemiddelingsperiode een voorlopige regeling uitspreken voor grootouders en hun kleinkinderen.

 

Nieuws over dit onderwerp

Wetsvoorstel i.v.m. omgangsregeling is eindelijk een feit!

Eindelijk was het vandaag zover: mijn wetsvoorstel over de omgangsregeling op de agenda van de plenaire vergadering! Ik ben fier dat het vandaag werd goedgekeurd! Hieronder leest u de tussenkomst die …

Goedkeuring wetsontwerp betreffende bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

Vandaag werd in de plenaire zitting het wetsontwerp van de Minister over bemiddeling goedgekeurd. Hieronder leest u mijn tussenkomst over het wetsontwerp:   Mijnheer de voorzitter, mijnheer de …

Grootouders meer kansen bieden om kleinkinderen te zien

Woensdag, 23 mei 2018, is in de Kamercommissie Justitie mijn wetsvoorstel goedgekeurd dat het omgangsrecht van grootouders nog meer wil verankeren in het Burgerlijk Wetboek. De familierechtbank zal …