Ouderverstoting

Vermoedelijke ouderverstoting komt vooral voor bij kinderen van gescheiden ouders met aanhoudende onderlinge conflicten, waarbij een kind gaandeweg onder invloed van de ene ouder de andere ouder afwijst of verstoot. 

Nieuws over dit onderwerp

Aanpak van ouderverstoting

De werkgroep familierechtbanken buigt zich onder meer over de problematiek van ouderverstoting. Zij zoeken een concrete aanpak, zoals noodzakelijk te nemen maatregelen, zowel op burgerrechterlijk, …

Evaluatie omzendbrief partnergeweld (+ ouderverstoting)

De omzendbrief i.v.m. het strafrechtelijk beleid in geval van partnergeweld werd eind 2015 grondig geactualiseerd. Er werden een aantal bijzondere gevallen opgenomen, waaronder familieverlating (voor …

Toegankelijkere brief van rechter aan kinderen om gehoord te worden

Vanaf morgen krijgen kinderen vanaf 12 jaar, die kunnen worden gehoord in de familierechtbank, een meer toegankelijke oproepingsbrief. Een goede zaak, want de brief was onvoldoende afgestemd op het …