Schijnrelaties en -erkenning

Een schijnhuwelijk, wettelijke schijnsamenwoning of een schijnerkenning zijn strafbaar.

Een partner gaat het huwelijk, de samenwoning of erkenning van een kind enkel en alleen aan met de bedoeling om een verblijfsvergunning te bekomen. 

Nieuws over dit onderwerp

Wie wettelijk wil samenwonen, moet naar het gemeentehuis

Vanaf 1 januari 2000 kunnen koppels wettelijk gaan samenwonen en dat lijkt een succes. In 2013 werden er zelfs meer wettelijke samenwoningen dan huwelijken geregistreerd. Desondanks de populariteit …

Frauduleuze erkenning van kinderen wordt strafbaar

Sinds enkele jaren doet zich naast schijnhuwelijken en –samenwoonsten, een ander fenomeen voor: de schijnerkenning van kinderen. Voorbeeld: een moeder die illegaal in ons land verblijft, zoekt een man …

Databank schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen

Begin april 2014 is de “databank schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen” ingevoerd. Elke huwelijksaanvraag om te trouwen of wettelijk samen te wonen, wordt door de ambtenaar van de …