Tweedelijnsbijstand (pro Deo)

Pro Deo (Latijn voor: 'voor God') is de aanduiding voor diensten die gratis worden verricht. De uitdrukking vindt haar oorsprong in de opvatting dat goede werken voor de armen die door hen niet betaald kunnen worden, uiteindelijk door God zullen worden beloond. 

De term "pro Deo" wordt vooral gebruikt voor vrijwilligerswerk en voor advocaten die cliënten kosteloos of tegen zeer geringe vergoeding bijstaan.

Volgens de Grondwet heeft iedereen recht op juridische bijstand, dus ook diegenen die dit niet kunnen betalen.

Wie beroep wil doen op tweedelijnsbijstand (= pro Deo), dient hiervoor langs te gaan bij het lokale Bureau voor Juridische Bijstand. Zij gaan onder andere na of u in aanmerking komt voor pro Deo en stellen een advocaat aan.

Nieuws over dit onderwerp

Opvallende daling pro-Deodossiers

In het gerechtelijk jaar 2016-2017 was er een opvallende daling van het aantal nieuwe pro-Deodossiers. In vergelijking met de periode 2015-2016 werden er 17 procent minder zaken ingeleid. Dat lijkt …

Fonds juridische tweedelijnsbijstand

De toegang tot het recht is een grondrecht (art. 23 Grondwet), ook voor degenen die het zelf niet kunnen bekostigen. Daarvoor bestaat de tweedelijnsbijstand, pro Deo zoals dat in de volksmond genoemd …

Tussenkomst beleidsnota Justitie voor 2017

Vandaag werd in de commissie Justitie gestart met de bespreking van de beleidsnota Justitie voor 2017. De minister lichtte zijn beleid toe, over de onderwerpen die hij het komend jaar wil aanpakken …