Nieuws uit het Federaal Parlement

Als Kamerlid in het Federaal  Parlement, maak ik in deze legislatuur deel uit van de vaste commissies Justitie, Handels- en Economisch Recht en Verzoekschriften.

Voor Justitie volg ik vooral de volgende zaken op: familierecht (gevolgen van relatiebreuken en echtscheidingen, onderhoudsplicht en verblijfsregelingen, oudervervreemding), tweedelijnsbijstand (pro Deo,...), gerechtelijk recht, aansprakelijkheid, minderjarige slachtoffers, internering van geesteszieken, en zo meer. Mijn ervaring als advocate (voor familierecht) en als OCMW-raadslid (voor tweedelijnsbijstand) komen hier goed van pas.

Voor Handels- en Economisch Recht ben ik coördinator voor onze partij. Hier gaat het over de Wet op Continuïteit, het Wetboek van vennootschappen, de faillissementswet, Corporate governance, enz.

Daarnaast leg ik me ook toe op lokale dossiers, zoals het Sas van Denderbelle, de gevangenis van Dendermonde, het FPC in Aalst, de treinramp in Wetteren,…

Verder zetel ik ook in de bijzondere commissie seksueel misbruik en de tijdelijke Parlementaire OnderzoeksCommissie (POC) ‘Minnelijke schikking’ opgericht (voor +/- 6 maand). In deze laatste wordt onderzocht hoe de heren Patokh Chodiev en Alijan Ibragimov de Belgische nationaliteit hebben verkregen en op welke manier de wet voor minnelijke schikking in strafzaken (de afkoopwet) tot stand is gekomen. Na het horen van alle betrokkenen, zal de POC conclusies en aanbevelingen formuleren en eventuele verantwoordelijkheden bepalen. Het kan in elk geval niet dat deze wet zou opgesteld zijn in functie van 1 persoon. Dat moet deze commissie nu onderzoeken.

 

Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Kamer vind je hier: https://goedeleuyttersprot.parlement.n-va.be/nieuws

Wil je meer weten over de parlementaire voorstellen, vragen en tussenkomsten? Dat kan via deze link:

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cfm=cvview54.cfm?key=O1388&lactivity=54