Goedele Uyttersprot

Goedele in ’t kort

Goedele Uyttersprot (°1980) is opgegroeid in Lebbeke. Goedele is de jongste dochter van Karel Uyttersprot en Marleen De Block. Katelijne is haar oudere zus.
Daar beide ouders uit een groot gezin komen, vindt ook Goedele zowel het kleinere gezin als de grote familie zeer belangrijk.

Ze woont in het mooie Wieze, samen met haar partner David Schepens en hun vier lieve schatten: Zeger, Isolde en tweeling Gudrun en Dagmar. Om de combinatie werk-gezin mogelijk te houden, is David huisman geworden.

Ze studeerde Rechten aan de VUB, waar ze volop genoot van het kotleven en een onvergetelijke studententijd beleefde. Na haar studies deed ze haar stage om advocaat te worden aan de Balie van Dendermonde. Later specialiseerde ze zich in Jeugdrecht. Momenteel heeft Goedele - samen met een vennoot - haar eigen advocatenkantoor uitgebouwd.

In haar ‘jonge jaren’ was Goedele actief binnen de Chiro. Als lid, leiding en nu als actieve oud-leiding beleeft zij daar nog altijd de tijd van haar leven, met vooral: vrienden voor het leven.
 

Vlaams nest

Goedele groeide op in een warm Vlaams nest, waar aan de keukentafel veel over politiek gesproken werd. Haar grootvader richtte de Volksunie in Denderbelle op, haar vader was jarenlang actief binnen de lokale Volksunie/N-VA en zetelde de laatste legislatuur in de Kamer. Het Nationaal Zangfeest en de IJzerbedevaart waren hoogdagen voor de hele familie.

Het was al vlug duidelijk dat Goedele de politieke microbe had geërfd. Ze stond mee aan de wieg van Jong-N-VA Lebbeke en was daar een tijdlang voorzitter. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was ze, als 25-jarige, voor het eerst kandidaat bij verkiezingen. Ze was toen kandidaat voor de N-VA op de kartellijst en raakte onverwacht verkozen. Momenteel zetelt ze in de OCMW-raad.
 

Justitie, rechtvaardigheid en de publieke opinie

Beroepshalve wordt Goedele dagelijks geconfronteerd met het feit dat recht en rechtvaardigheid niet steeds hand in hand lopen.

De straffeloosheid moet aangepakt worden. Tot op vandaag is het mogelijk dat zware criminelen vrij rondlopen, wanneer er in hun dossier een procedurefout wordt gemaakt. Dit is onrechtvaardig en druist in tegen de publieke opinie.
Justitie moet snel en effectief zijn. De huidige realiteit van strafkwijtschelding kan worden opgelost door nieuwe gevangenisplaatsen te creëren en criminele illegalen hun straf in hun thuisland te laten uitzitten
 
We leven in de 21ste eeuw, maar justitie hinkt achterop wat betreft de modernisering en informatisering. Familie- en jeugdrecht bevatten, ondanks vele recente wijzigingen, nog veel dubbelzinnigheden en leemtes. Dit brengt rechtsonzekerheid mee, die moet weggewerkt worden. Samen met de N-VA wil Goedele werken aan een justitie, waarin de mensen terug vertrouwen hebben.

    Medewerkers

    Nele Bosman

    Nele Bosman
    Parlementair medewerker voor Goedele Uyttersprot